Menu strony
Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wieprzu
Wieprz, ul.Żywiecka
34-382 Bystra
tel. (033)867 54 00
email: ospwieprz@op.pl
Dołącz do nas na facebooku
Kontakt GG z administratorem strony:

+20
+22°
+13°
Zywiec
Niedziela, 10
Polecane strony


 Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski 
stat4u


                       Witamy na oficjalnej stronie

             Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu

Co roku z nadejściem wiosny, przypominamy o szkodliwych skutkach wypalania zeschłych traw oraz pozostałości roślinnych. Niestety co roku pojawiają się ludzie, którzy w nieodpowiedzialny sposób pomagają sobie w wiosennych porządkach lub też urządzają sobie niebezpieczną zabawę, kosztem innych. Działania tego typu przynoszą nieodwracalne szkody w ekosystemie, a także prowadzą do tragicznych wypadków dotykających bezpośrednio ludzi. Dlatego nawołujemy do zachowania zdrowego rozsądku oraz odwołujemy się obowiązujących uwarunkowań prawnych w tej materii:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.880) określa:

  • Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz.563

  • § 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

  • § 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.